Levelező

Kisállatgyógyászati asszisztens – „LEVELEZŐ” Állatorvosi asszisztens képzés

Kisállatgyógyászati asszisztens – Állatorvosi asszisztens képzés B002 – 200 óra „LEVELEZŐ”

Mindenben segítünk, hogy elérd álmodat, de a minőségből nem engedünk!

Összóraszám: 200 tanóra, elmélet 30% – gyakorlat 70%

Megengedett hiányzás: 20% a kontaktórákról (22 óra)

Ütemezés: 88 óra irányított önálló tanulás (távoktatási elemekkel),

12 óra csoportos kontaktóra hétvégén, 6 alkalommal találkozunk Budapesten

100 óra egyéni gyakorlati kontaktóra

Összesen 26 hét (vizsgákkal együtt)

A MURMUCZOK Oktatási Centrum által kidolgozott képzési forma a résztvevők idejét és pénztárcáját kímélő egyedi, intézményünk által – szakértők bevonásával – kifejlesztett tanítási-tanulási eljárás, amely ötvözi a csoportos tanulás és a távoktatás ismert módszereit.

Ebben a képzési munkaformában a résztvevő:

  • a képzési idő több mint felében (56%-ban) jelenléti képzésen, azaz hagyományos (elméleti és gyakorlati) tanórákon/kontaktórákon vesz részt;
  • képzési idő kisebb részében (44%-ban) pedig lehetőség van egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanulni.

Ezért az intézményünk által szervezett Kisállatgyógyászati asszisztens – állatorvosi asszisztens képzés sem nem „tiszta távoktatás”, sem nem „vegyes képzés”, hanem távoktatási módszereket alkalmazó csoportos (ún. „levelező”) képzés, amely a képzés iránt érdeklődőknek jelzi, hogy képzési idő kisebb részében (88 órában) lehetőség van otthon egyedül, önállóan, iránymutatás mellett tanulni, ami kevesebb utazással és a családtól, munkahelytől való távolléttel jár.

A képzési tartalom elsajátításához szükséges tananyagokat, különböző felméréseket és útmutatókat tartalmazó tanulócsomagot a MURMUCZOK Oktatási Centrum bocsátja a résztvevő rendelkezésére;

Az irányított, önálló tanulás óraszáma (88 óra) beszámít a Kisállatgyógyászati asszisztens – állatorvosi asszisztens teljes, az engedélyezett képzési programba meghatározott 200 órás képzési időbe, mivel az irányított önálló tanulás nem egyéni, kizárólag a résztvevő erőforrásaira alapozott tanulási tevékenység.

A képzés résztvevője sokrétű támogatást kap a MURMUCZOK Oktatási Centrumtól, többek között:

  • tanulócsomagot,
  • szakmai támogatási rendszert és
  • tutorálást.

A képzés ütemezése és helyszínei:

  • a csoportos tanórák szombati/vasárnapi napon lesznek;
  • a képzéshez tartozó tanulói csomagot 3 részletben adjuk ki;
  • a gyakorlati oktatást külső helyszínen (képzésben résztvevő lakóhelyhez közeli kisállatpraxisban), az oktatási intézmény felügyelete és ellenőrzése mellett valósítjuk meg, amelyhez a helyi praxisvezetővel szerződéses együttműködést alakítunk ki.

A képzési programba való bekapcsolódás feltételei

A www.felnottkepzes24.hu weboldalon online jelentkezés.

Érettségi végzettség és a Foglalkozás egészségügyi igazolás elküldése felnőttképzési intézményünknek. (A bizonyítvány másolatát és az orvosi igazolást, az online jelentkezés után az info@felnottepzes24.hu e-mail címre kell megküldeni csatolt dokumentumként!)

A képzési díj maradéktalan befizetése.

Egy @gmail.com-ra végződő e-mail cím létrehozása, amelyre a Google Tanterem szolgáltatásának használatánál, illetve az akadálytalan e-mailben történő értesítések (naptár időpontok, vizsgák, beadandók, videók stb.) fogadásánál lesz szükség.

Ütemezés ( tervezet)

NYÁRI „LEVELEZŐ” csoport:

1. csoportos képzési nap
Beiratkozás, konzultáció, 1. tanulói csomag és beadandó feladatok kiadása
2018. május 20. – 10:00
[Pótbeiratkozás 2018.07.07. szombat – 08:00]
2. csoportos képzés: 2018.07.07. szombat – 10:00
Konzultáció, 2. tanulói csomag és beadandó feladatok kiadása
Vizsga: Jogi, munkabiztonsági és állatvédelmi ismeretek a kisállatgyógyászatban – M05
1-2. rész (Tűz és munkavédelem, Jogi alapok – állatvédelmi jog)
3. csoportos képzés: 2018.08.04. szombat – 10:00
Konzultáció, 3. tanulói csomag és beadandó feladatok kiadása
Vizsga: Kisállategészségtani alapismeretek M01
4. csoportos képzés: 2018.09.08. szombat – 10:00
Konzultáció és vizsga: Kisállatok helyes tartása és takarmányozása M04,
Jogi, munkabiztonsági és állatvédelmi ismeretek a kisállatgyógyászatban – M05
3.rész (Állatvédelem a gyakorlatban)
5. csoportos képzés: 2018.11.17. szombat – 10:00
Konzultáció és vizsga: Kisállatgyógyászat -M02
6.csoportos képzés: 2018. december 12-13. –beosztás szerint
Szakmai záró beszámoló (záró vizsga)
A vizsgák és konzultáció helyszíne: 1184 Budapest, Lenkei utca 5.