További tudnivalók

Az állatorvosi asszisztens – KISÁLLATGYÓGYÁSZATI ASSZISZTENS munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az állatorvosi asszisztens – KISÁLLATGYÓGYÁSZATI ASSZISZTENS állatorvosi rendelőkben, állatmenhelyeken, fajta- és állatvédő civil szervezeteknél, vagy akár saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során állatorvos vagy menhelyvezető mellett az állatgyógyászat gyógyító, értékesítő és felvilágosító területén és a praxis vagy menhely üzemeléséhez szükséges egyéb társterületeken is különböző szakirányú tevékenységeket, és kisebb önálló munkát végez.

Az állatorvosi asszisztens – KISÁLLATGYÓGYÁSZATI ASSZISZTENS szakképesítéssel rendelkező személy képes:
A Kisállatgyógyászati asszisztens végzettséggel rendelkező személy munkája során a kisállatpraxisban dolgozó állatorvos utasítására, irányításával és felügyeletével ellátja – az asszisztensekre átruházható – szolgáltatói, kisállat-egészségügyi részfeladatokat. A Kisállatgyógyászati asszisztens végzettséggel rendelkező személy ismeri a kisállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat. Érti a kisállatok gyógyításával és az elpusztult kisállatok kezelésével összefüggő egészségügyi normákat, és a biztonságos munkavégzéshez szükséges protokollt. Képes az állatorvos utasítására, irányításával és felügyeletével kisállatgyógyászati feladatokat végezni, és ennek során betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és hatósági elvárásokat. Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi tevékenység során a kisállatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató-állatorvos viseli a felelősséget.

További leírás a munkaterületről:

Segíti az állatorvos munkáját az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálatában, az érvényes állategészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi szempontoknak megfelelően. Ápolja, gondozza a rábízott beteg állatokat, közreműködik a szaporodásbiológiai és egyéb beavatkozásoknál, biztosítja és előkészíti a szükséges eszközöket, műszereket, és elvégzi a szakterületén jelentkező adminisztratív feladatokat.

Jellemző tevékenységek

 • Részt vesz a technológiai feladatok ellátásában, például fertőtlenítés, állatjelölés, ivartalanítás.
 • Gondoskodik az állatvédelmi és állathigiéniai elvárások teljesüléséről.
 • Megfigyeli az állatállományt, és jelzi az észlelt rendellenességet az állatorvosnak.
 • Utasítás szerint elvégzi az egyes tömeges kezeléseket, illetve az egyszerűbb betegségek kezelését.
 • Részt vesz a terápiás beavatkozásokban és segédkezik a kisállatgyógyászatban.
 • A szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok során azonosítja az állatot.
 • Előkészíti az állatot vizsgálatra vagy kezelésre: például a vizsgálati terület feltárásához balesetmentesen rögzíti.
 • Előkészíti az állatok kezelésénél, a sebészeti beavatkozásoknál, az elhullott állatok boncolásánál használt műszereket, eszközöket és anyagokat (pl.: sterilezést végez).
 • Közreműködik az állatok kezelésénél, a sebészeti beavatkozásoknál, boncolásoknál (rögzítés, szőrtelenítés, fertőtlenítés).
 • Műtétek során segédkezik, asszisztál, monitorozást hajt végre.
 • Mintavételezések, vérvétel során segítséget nyújt a lebonyolításban, illetve meghatározott szűrővizsgálatokat önállóan elvégez.
 • Az orvos utasításainak megfelelően kezeli, gondozza és gyógyszerezi az állatokat.
 • Ellenőrzi, figyelemmel kíséri a rábízott állatok viselkedését, egészségi állapotát, életjelenségeit.
 • Részt vesz a szaporodásbiológiai beavatkozásokban, a vemhesség- vizsgálatokban.
 • Nagyüzemekben a szövődménymentes elletéseket önállóan levezeti, vagy előkészítést követően segíti az állatorvos munkáját a megfelelő eszközök biztosításával.
 • Irányítással hatósági élelmiszerhigiéniai, határállomási és járványvédelmi részfeladatokat végez.
 • Szükség szerint elkülöníti a beteg állatokat, az elhullott állatok eltávolítását irányítja.
 • Gondoskodik a beavatkozások, kezelések során keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról, a vizsgálóhelyiség és az eszközök tisztán tartásáról.
 • Adatnyilvántartást készít, adminisztrál (pl.: gyógyszerfelhasználásról).

Általános betölthető munkakörök a képzés elvégzése után

 • Állategészségőr • Állat-egészségügyi asszisztens
 • Állat-egészségügyi szaktechnikus
 • Állat-egészségügyi technikus
 • Állatklinikai asszisztens
 • Állatkórházi ápoló
 • Állatorvosi szaksegéd (felcser)
 • Betegállat-gondozó
 • Boncolási asszisztens (állatorvosi)
 • Egészségügyi állatgondozó
 • Felcser (állatorvosi)
 • Gyógyszeres állatgondozó
 • Kutyapszichológus
 • Mesterséges megtermékenyítő (állatorvosi)
 • Ondóvevő (állatorvosi)
 • Sterilizációs asszisztens (állatorvosi)

A képzés során oktatott modulok

 • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-01 Kisállat-egészségtani alapismeretek
 • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-02 Kisállatgyógyászat
 • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-03 Kisállatgyógyászat a gyakorlatban
 • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-04 Kisállatok helyes tartása és takarmányozása
 • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-05 Jogi, munkabiztonsági és állatvédelmi ismeretek a kisállatgyógyászatban
 • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-06 Ügyvitel a kisállatpraxisban

Elmélet – gyakorlat aránya: 30% – 70%
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 60 százalékosra értékelhető. A beadandó feladatok teljesítése 100 százalékosan csak a határidő pontos betartásával érhető el.

Tematika

A tematika alapja az MKIK által elfogadott és minősített modulok rendszere. Az általunk kidolgozott, államilag elismert és minősített képzési programunk az alábbi tanulandó „tantárgyakat” tartalmazza:

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-01 Kisállat-egészségtani alapismeretek

A tananyagegység célja a tevékenységhez szükséges anatómiai és élettani alapok elsajátítása. Különös tekintettel a kutya-macska társállatokon kívül az egzotikus kisállatok csoportját képező rágcsálók, hüllők és madarak anatómiájára és élettanára. Bevezető az elméleti tananyagrészek legfontosabb szakmai kifejezéseinek elsajátításába.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-02 Kisállatgyógyászat

A képzési egység célja a feladatelvégzéshez/munkához szükséges állat-egészségügyi alapok elsajátítása, gyakorlati tudnivalók szabályának ismertetése. Leggyakrabban előforduló fertőző és nem fertőző betegségekkel kapcsolatos segítő tevékenység protokolljának megismerése. A műszer- és eszköztan, műszeres kiegészítő vizsgálatok, aneszteziológia, műtéttan, parazitológia és toxikológia, zoonózisok a kisállatgyógyászatban, kórokozó-tan és az alapvető elváltozások, tünetek a kisállatoknál, témákban a szükséges szakmai alapok elsajátítása, mellyel felkészülhet a gyakorlatra. Az alternatív terápiák lehetőségének megismerése a kisállatgyógyászatban. Asszisztensi feladatkörök megismerése a kisállatpraxisban, mely felkészülés a gyakorlatra. A képzési egység célja a gyógyszertan, az állatgyógyászati termékek forgalmazási, tárolási, használati protokollja. Gyógyszerismeret, kiszerelési formák, visszahívás és adminisztrációs kötelezettségek az állatgyógyászati termékekkel kapcsoltban.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-03 Kisállatgyógyászat a gyakorlatban

A képzési egység célja, hogy a képzésben részt vevők a feladathoz/munkához szükséges kisállat-egészségügyi alapokat a gyakorlatban alkalmazzák. A gyakorlati oktatás részben csoportos gyakorlat keretében, részben egyéni gyakorlat keretében ad lehetőséget a legfontosabb állatorvosi rendelőben végzendő tevékenységek gyakorlására. Az állatazonosítástól a műtéti asszisztálási teendőkig a napi forgalomban előforduló valós eseteknél segíthetnek, a saját habitusuk függvényében.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-04 Kisállatok helyes tartása és takarmányozása

A képzési egység célja, hogy a feladathoz/munkához szorosan kötődő, és talán a legnagyobb szabadságot adó tartási és táplálkozási tanácsadás területén nyújtson alapos képzést. A kedvtelésből tartott állatok közül az egzotikus állatok egészségét leginkább a megfelelő tartási körülmények, és a jól összeállított takarmányozás biztosítja. A takarmányozástan során az egyedileg szükséges tápanyag- és beltartalom-számítási módokat is elsajátítják a képzésben részt vevők. A képzési egység segít elsajátítani az egzotikus és a beteg állatok speciális tartási és takarmányozási protokollját. Ezen ismeretek alapján táplálkozási tanácsadói munkával segítheti a kisállatpraxis tevékenységi körét.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-05 Jogi, munkabiztonsági és állatvédelmi ismeretek a kisállatgyógyászatban

A képzési egység célja a jogi alapfogalmak, a hazai jogrendszer és az állatvédelmi jog nemzetközi joghoz kapcsolódó pontjainak bemutatása. Segítünk elsajátítani a legalapvetőbb tájékozódási módokat a jogszabályok között. Az állatgyógyászathoz kapcsolódó állatjóléti alapok, és a napi gyakorlatban a praxishoz kötődő állatvédelmi teendők megismerését célozza meg ez a tanegység.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-06 Ügyvitel a kisállatpraxisban

A képzési egység célja, hogy a feladathoz/munkához szükséges felelősségi, ügyviteli, adminisztrációs és számítástechnikai ismereteket összefoglaljuk és rendszerezzük. Bepillantást nyújtunk a szolgáltatás marketingterületére, és segítünk az álláskereséssel kapcsolatos teendők gyakorlásában is. A képzési egység célja a feladathoz/munkához szükséges tűz-, munka- és balesetvédelmi előírások megismertetése; a hulladékkezelés rendjének és szabályainak elsajátítása, valamint a praxissal kapcsolatos környezeti ártalmak kezelésének, általános rendjének megismertetése. A tanegység célja, hogy a képzésben részt vevő képessé váljon az említett területek felügyeletével és betartásával önállóan gondoskodni a praxisban a biztonságos munkavégzés feltételeiről.

A modulok teljesítéséről, a tanegységeket záró vizsgák eredményeiről és a vizsga minősítéséről Tanúsítványt adunk ki, melyet az Állatorvosi Kamara elfogad.