Állatorvosi asszisztens képzésre jelentkezés

KÉPZÉS (E-000711/2014/B002)

Képzés

Csomag

Adatok

* formátum: XXXXXXXXXX * formátum: XXXXXXXXX * formátum: XXXXXXYY

Legmagasabb iskolai végzettsége

Munkajogi státusz

* munkáltatói vagy más TB jogviszony igazolást kérünk bemutatni.

Képzés költségviselője

* képzésben résztvevő(saját maga), cég, stb.

Biztonsági kérdés

* Magyarország fővárosa?

Nyilatkozat

Fent nevezett jelentkező ezúton nyilatkozom róla, hogy képző intézmény általam megjelölt képzésére vonatkozó tájékoztatót megkaptam, az oktatásban való részvétel feltételeit megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Nyilatkozom róla, hogy a képzési programba való bekacsolódás feltételeinek megfelelek, és hozzájárulok ahhoz, hogy az intézmény személyes adataimat kezelje. Az intézmény minőségirányítási rendszerének panaszkezelését megtekintettem, az abban foglaltakat elfogadom. Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy képző intézmény az általam befizetett regisztrációs díjat csak akkor fizeti vissza, ha a képzés az intézmény hibájából végleg meghiúsul, és a jelentkezésem azonos tartalmú oktatásra – maximum egy éven belül – nem osztható be. Nyilatkozom arról is, hogy az intézmény a felnőttképzéshez kapcsolódó INGYENES szolgáltatásait számomra felajánlotta, melyek közül az alábbiak szerint jártunk el.

Előzetes tudásszint felmérése:
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás:
A szolgáltatások igénybevétele ingyenes. Kelt.: Budapest, 2018.09.25