Alapítás

Név:

 • Az év Állatgyógyászati Asszisztense díj 2018.

1. A díj alapítója és szervező

 • MURMUCZOK Kft. és a Boehringer Ingelheim gyógyszeripari vállalat

2. A díj alapítás története

Az év Állatgyógyászati Asszisztense díj 2018.

A MURMUCZOK Kft. az állatorvosi asszisztens szakma megbecsülésére, a kisállatorvosi szakasszisztens hivatás elismerésére 2018-ban díjat alapít, melyet a következő év tavaszán a HSAVA konferencián, meghatározott időpontban, a közvélemény tájékoztatásával, ünnepélyes keretek között ad át.

A díjat a Magyarországon állategészségügyi szolgáltató helyen dolgozó asszisztensek részére adományozzuk.

Az év Állatgyógyászati Asszisztense díjat 2018-ban hozta létre a MURMUCZOK Kft., stratégiai partnerével a Boehringer Ingelheim világméretű, kutatásorientált gyógyszeripari vállalattal, amely 2018-tól meghatározó piaci szereplővé lépett elő a hazai állatgyógyászat területén. A díj azzal a céllal jött létre, hogy elismerje a kiemelkedő színvonalú munkát nyújtó asszisztenseket, és ezzel is emelje e fiatal szakmát választók megbecsültségét hazánkban. A szakképzett állatgyógyászati asszisztensek itthon nem csak egy-egy praxis mozgatórugói, de az ügyfelek felé is a leghitelesebb közvetítők az állatgyógyászati kérdésekben.

Keressük az ország legjobb állatgyógyászati asszisztensét, aki elkötelezett szakmája iránt, és ezen a területen dolgozik kollégái és a gazdik megelégedésére is.

A díjra állatorvosok, állatgyógyászati asszisztensek és praxisban segítők is jelölhetik állatgyógyászati asszisztens kollégájukat (a továbbiakban: jelölt).

3. A jelölés menete

A jelölésben résztvevő személyek

A jelölésben részt vehet minden, hazai állatorvosi praxisban dolgozó kolléga, akár állatorvos akár állatorvosi asszisztens, akár segítő (a továbbiakban: jelölő). Minden praxis csak egy főt jelölhet.

A jelölésben nem vehet részt, illetve nem jelölhető:

 • a) a MURMUCZOK Kft. alkalmazásában álló személy
 • b) külföldi praxisban dolgozó személy
 • c) praxisonként egynél több jelölt nem nevezhető

4. A jelölési pályázat tartalmi követelményei:

 • a jelölt neve, email címe és telefonszáma
 • a jelölt mióta dolgozik asszisztensként és mióta ebben a praxisban
 • a jelölő neve, beosztása és telefonszáma
 • jelölő praxis neve, címe, telefonszáma és logója
 • a jelölést támogató kollégák listája (csak név és aláírás)
 • történet/jellemzés 8 mondatban a jelöltről
 • ajánlás a díjra minimum 8 mondatban
 • egyéb információ, amely alátámasztja a jelölt példamutató munkáját és szakmai hitelességét, elköteleződését az állatgyógyászati szakma iránt
 • adatvédelmi szabályok megismerése és elfogadása

A pontosan kitöltött pályázati anyagot kérjük, postai úton vagy online formában, 2018. november 30-ig beküldeni az MURMUCZOK Kft. címére „Az év Állatgyógyászati Asszisztense díj 2018.” megjelöléssel.

Csak az olvashatóan, pontosan, valós adatokkal kitöltött, szabályosan aláírt pályázat érvényes. A kitöltésben szereplő adatok valódiságáért a jelölő nyilatkozattétellel felel.

A hiányos pályázati anyagokat nem tudjuk befogadni.

5. A pályázatok feldolgozásának menete

A pályázatok elbírálása három részből áll:

 1. A beérkezett pályázati anyagokat tartalmilag és formailag is előszűri a szakmai bizottságból három tag december elején. Az értékelés előszűrésének időpontjára minden év decemberének második hetében kerül sor.
 2. Az előzetes szűrés után a legjobb pályázatokat online közönségszavazásra bocsátjuk 2018. december 15-től 2019. február 28-ig.
 3. Március első hetében a legtöbb közönségszavazatot kapott 5 jelöltből választja ki a szakmai bizottság a szakmai értékelés szempontjai alapján „Az év Állatorvosi asszisztensét”.

Díjazásra kerül a közönségszavazás nyertese és az őt jelölő praxis is.

A pályázatokat a MURMUCZOK Kft. által felkért tagokból álló, független szakmai értékelő bizottság értékeli, kidolgozott szempontrendszer szerint.

6. A szakmai bizottság tagjai

 • Dr. Fodor Kinga ÁTE egyetemi docense
 • Dr. Somogyi Virág Boehringer Ingelheim biológus
 • Csasznek Imréné intézményvezető Murmuczok Oktatási Centrum
 • dr. Gippert Róbert praxisvezető állatorvos Kaposvár
 • dr. Nándorfi Zoltán praxisvezető állatorvos Budapest
 • dr. Rengei Antal praxisvezető állatorvos Szeged
 • dr. Szinesi András praxisvezető állatorvos Ajka
 • dr. Csürke Csaba praxisvezető állatorvos Debrecen
 • dr. Mentes Árpád praxisvezető állatorvos Sopron
 • dr. Benedek Pál praxisvezető állatorvos Siófok
 • (Praxisvezető saját asszisztens értékelésében nem vehet részt!)
 • 2019 évtől a szakmai bizottság tagja lesz az előző év nyertes Állatgyógyászati Asszisztense is.

7. Szakmai értékelés szempontjai

A pályázatok elbírálásánál az alábbi kritériumokat vizsgálja a bizottság:

 1. a jelölt szakmailag magas szinten legyen - előny az állatorvosi asszisztens végzettség megléte, de annak hiánya nem kizáró ok, és a több mint 5 éves gyakorlat is pótolhatja azt
 2. a jelölt kitűnő ajánlást kapjon és a kollégák támogatását is élvezze a jelölésnél – ezt állatorvos és kolléga állatorvosi asszisztens is adhatja, amikor ajánlja a szakembert a díjra
 3. milyen tevékenység, kommunikáció, szakmai tudás teszi a jelöltet különlegessé és a díjra érdemessé
 4. a jelölt mekkora elhivatottsággal, mely területen és mióta dolgozik állatorvosi asszisztensként
 5. a jelölt a praxis iránti hűségét, lojalitását milyen formában bizonyította, mennyire csapattag, hogyan járul hozzá a praxis sikerességéhez, mivel segíti a hétköznapokat a munkahelyén
 6. a jelölt a szakma iránti elkötelezettségét továbbképzéseken vagy egyéb kutatások tanulmányozásával fejleszti-e
 7. a jelölt jövőbeli tervei is kapcsolódnak-e az állatorvosi asszisztens szakmához
 8. a jelöltet egyéni érdeklődése és munkaidőn túli tevékenysége még hitelesebbé teszi-e szakmájában (állatvédelem, önkéntes munka, gyerekek érzékenyítése a felelős állattartásra, közvetlen környezetében végzett felvilágosító tevékenység stb.)

A fentieket figyelembe véve a szakmai értékelő bizottság március elején a közönségszavazás legjobb 5 jelöltje közül választja ki „Az év Állatgyógyászati Asszisztense díj 2018.” díjazottját.

8. A díjazás

A MURMUCZOK KFT. a 2018-as évben alapított, és először megrendezésre kerülő Az év Állatgyógyászati Asszisztense díjat a következő év tavaszán a HSAVA konferencián, meghatározott időpontban, a közvélemény tájékoztatásával, ünnepélyes keretek között adja át. A HSAVA konferencia dátuma 2019. március 8-10. Helyszíne: Állatorvostudományi Egyetem (1078, Budapest, István u. 2.)

Az év Állatgyógyászati Asszisztense bruttó 250 000 Ft értékű jutalmat kap a Boehringer Ingelheim gyógyszeripari cég felajánlásaként, valamint a MURMUCZOK Kft. által felajánlott díjat és oklevelet kap elismerésként.

Az online közönségszavazás nyertes asszisztense a MURMUCZOK Kft. által felajánlott továbbképzést, oklevelet és könyvcsomagot kap 50 000 Ft értékben.
(Közönségszavazás csak min.: 8 érvényes jelölés esetén valósítható meg)

Az ajánlásban résztvevő praxisok közül azt a praxist, amely a nyertes asszisztenst ajánlotta a díjra, egy 100 000 Ft értékű csapatépítő támogatással vagy egy 100 000 Ft értékű saját termékekből összeállított gyógyszercsomaggal segíti a Boehringer Ingelheim gyógyszeripari vállalat.

9. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervező Murmuczok Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli a hatályos jogszabályoknak és a jelölési szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozókon, a szakmai bizottsági tagokon kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

A díjjal kapcsolatos adatokat szolgáltató jelölő vagy jelölt csak az adatvédelmi tájékoztató megismerésével és elfogadásával egy időben kapcsolódhat a jelölő pályázathoz.