Karrier

Az állatorvosi asszisztens – KISÁLLATGYÓGYÁSZATI ASSZISZTENS munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az állatorvosi asszisztens – KISÁLLATGYÓGYÁSZATI ASSZISZTENS állatorvosi rendelőkben, állatmenhelyeken, fajta- és állatvédő civil szervezeteknél, vagy akár saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során állatorvos vagy menhelyvezető mellett az állatgyógyászat gyógyító, értékesítő és felvilágosító területén és a praxis vagy menhely üzemeléséhez szükséges egyéb társterületeken is különböző szakirányú tevékenységeket, és kisebb önálló munkát végez.

Az állatorvosi asszisztens – KISÁLLATGYÓGYÁSZATI ASSZISZTENS szakképesítéssel rendelkező személy képes:
A Kisállatgyógyászati asszisztens végzettséggel rendelkező személy munkája során a kisállatpraxisban dolgozó állatorvos utasítására, irányításával és felügyeletével ellátja – az asszisztensekre átruházható – szolgáltatói, kisállat-egészségügyi részfeladatokat. A Kisállatgyógyászati asszisztens végzettséggel rendelkező személy ismeri a kisállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat. Érti a kisállatok gyógyításával és az elpusztult kisállatok kezelésével összefüggő egészségügyi normákat, és a biztonságos munkavégzéshez szükséges protokollt. Képes az állatorvos utasítására, irányításával és felügyeletével kisállatgyógyászati feladatokat végezni, és ennek során betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és hatósági elvárásokat. Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi tevékenység során a kisállatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató-állatorvos viseli a felelősséget.

További leírás a munkaterületről:

Segíti az állatorvos munkáját az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálatában, az érvényes állategészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi szempontoknak megfelelően. Ápolja, gondozza a rábízott beteg állatokat, közreműködik a szaporodásbiológiai és egyéb beavatkozásoknál, biztosítja és előkészíti a szükséges eszközöket, műszereket, és elvégzi a szakterületén jelentkező adminisztratív feladatokat.

Jellemző tevékenységek

 • Részt vesz a technológiai feladatok ellátásában, például fertőtlenítés, állatjelölés, ivartalanítás.
 • Gondoskodik az állatvédelmi és állathigiéniai elvárások teljesüléséről.
 • Megfigyeli az állatállományt, és jelzi az észlelt rendellenességet az állatorvosnak.
 • Utasítás szerint elvégzi az egyes tömeges kezeléseket, illetve az egyszerűbb betegségek kezelését.
 • Részt vesz a terápiás beavatkozásokban és segédkezik a kisállatgyógyászatban.
 • A szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok során azonosítja az állatot.
 • Előkészíti az állatot vizsgálatra vagy kezelésre: például a vizsgálati terület feltárásához balesetmentesen rögzíti.
 • Előkészíti az állatok kezelésénél, a sebészeti beavatkozásoknál, az elhullott állatok boncolásánál használt műszereket, eszközöket és anyagokat (pl.: sterilezést végez).
 • Közreműködik az állatok kezelésénél, a sebészeti beavatkozásoknál, boncolásoknál (rögzítés, szőrtelenítés, fertőtlenítés).
 • Műtétek során segédkezik, asszisztál, monitorozást hajt végre.
 • Mintavételezések, vérvétel során segítséget nyújt a lebonyolításban, illetve meghatározott szűrővizsgálatokat önállóan elvégez.
 • Az orvos utasításainak megfelelően kezeli, gondozza és gyógyszerezi az állatokat.
 • Ellenőrzi, figyelemmel kíséri a rábízott állatok viselkedését, egészségi állapotát, életjelenségeit.
 • Részt vesz a szaporodásbiológiai beavatkozásokban, a vemhesség- vizsgálatokban.
 • Nagyüzemekben a szövődménymentes elletéseket önállóan levezeti, vagy előkészítést követően segíti az állatorvos munkáját a megfelelő eszközök biztosításával.
 • Irányítással hatósági élelmiszerhigiéniai, határállomási és járványvédelmi részfeladatokat végez.
 • Szükség szerint elkülöníti a beteg állatokat, az elhullott állatok eltávolítását irányítja.
 • Gondoskodik a beavatkozások, kezelések során keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról, a vizsgálóhelyiség és az eszközök tisztán tartásáról.
 • Adatnyilvántartást készít, adminisztrál (pl.: gyógyszerfelhasználásról).

Általános betölthető munkakörök a képzés elvégzése után

 • Állategészségőr
 • Állat-egészségügyi asszisztens
 • Állat-egészségügyi szaktechnikus
 • Állat-egészségügyi technikus
 • Állatklinikai asszisztens
 • Állatkórházi ápoló
 • Állatorvosi szaksegéd (felcser)
 • Betegállat-gondozó
 • Boncolási asszisztens (állatorvosi)
 • Egészségügyi állatgondozó
 • Felcser (állatorvosi)
 • Gyógyszeres állatgondozó
 • Kutyapszichológus
 • Mesterséges megtermékenyítő (állatorvosi)
 • Ondóvevő (állatorvosi)
 • Sterilizációs asszisztens (állatorvosi)

Külföldi elhelyezkedés

Nálunk végzett diákjaink a bizonyítványaikat és a Kisállatgyógyászati asszisztens - Állatorvosi asszisztens végzettséget igazoló tanúsítványt is hivatalos fordító irodával a fogadó ország  hivatalos nyelvére fordíttatták le. Az általunk kiadott tanúsítványt az alábbi országokban fogadták be: Anglia, Kanada, Finnország, Málta, Ciprus, Ausztria, Németország, Svájc, Svédország, Románia, Szlovákia.

Nincs olyan visszajelzésünk, hogy bármely ország nem fogadta volna el az általunk kiállított tanúsítványt a képzettség igazolására.