A képzés során oktatott modulok

  • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-01 Kisállat-egészségtani alapismeretek
  • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-02 Kisállatgyógyászat
  • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-03 Kisállatgyógyászat a gyakorlatban
  • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-04 Kisállatok helyes tartása és takarmányozása
  • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-05 Jogi, munkabiztonsági és állatvédelmi ismeretek a kisállatgyógyászatban
  • SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-06 Ügyvitel a kisállatpraxisban

Elmélet – gyakorlat aránya: 30% – 70%

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 60 százalékosra értékelhető.

A beadandó feladatok teljesítése 100 százalékosan csak a határidő pontos betartásával érhető el.

A tematika alapja az MKIK által elfogadott és minősített modulok rendszere. Az általunk kidolgozott, államilag elismert és minősített képzési programunk az alábbi tanulandó „tantárgyakat” tartalmazza:

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-01 Kisállat-egészségtani alapismeretek

A tananyagegység célja a tevékenységhez szükséges anatómiai és élettani alapok elsajátítása. Különös tekintettel a kutya-macska társállatokon kívül az egzotikus kisállatok csoportját képező rágcsálók, hüllők és madarak anatómiájára és élettanára. Bevezető az elméleti tananyagrészek legfontosabb szakmai kifejezéseinek elsajátításába.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-02 Kisállatgyógyászat

A képzési egység célja a feladatelvégzéshez/munkához szükséges állat-egészségügyi alapok elsajátítása, gyakorlati tudnivalók szabályának ismertetése. Leggyakrabban előforduló fertőző és nem fertőző betegségekkel kapcsolatos segítő tevékenység protokolljának megismerése. A műszer- és eszköztan, műszeres kiegészítő vizsgálatok, aneszteziológia, műtéttan, parazitológia és toxikológia, zoonózisok a kisállatgyógyászatban, kórokozó-tan és az alapvető elváltozások, tünetek a kisállatoknál, témákban a szükséges szakmai alapok elsajátítása, mellyel felkészülhet a gyakorlatra. Az alternatív terápiák lehetőségének megismerése a kisállatgyógyászatban. Asszisztensi feladatkörök megismerése a kisállatpraxisban, mely felkészülés a gyakorlatra. A képzési egység célja a gyógyszertan, az állatgyógyászati termékek forgalmazási, tárolási, használati protokollja. Gyógyszerismeret, kiszerelési formák, visszahívás és adminisztrációs kötelezettségek az állatgyógyászati termékekkel kapcsoltban.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-03 Kisállatgyógyászat a gyakorlatban

A képzési egység célja, hogy a képzésben részt vevők a feladathoz/munkához szükséges kisállat-egészségügyi alapokat a gyakorlatban alkalmazzák. A gyakorlati oktatás részben csoportos gyakorlat keretében, részben egyéni gyakorlat keretében ad lehetőséget a legfontosabb állatorvosi rendelőben végzendő tevékenységek gyakorlására. Az állatazonosítástól a műtéti asszisztálási teendőkig a napi forgalomban előforduló valós eseteknél segíthetnek, a saját habitusuk függvényében.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-04 Kisállatok helyes tartása és takarmányozása

A képzési egység célja, hogy a feladathoz/munkához szorosan kötődő, és talán a legnagyobb szabadságot adó tartási és táplálkozási tanácsadás területén nyújtson alapos képzést. A kedvtelésből tartott állatok közül az egzotikus állatok egészségét leginkább a megfelelő tartási körülmények, és a jól összeállított takarmányozás biztosítja. A takarmányozástan során az egyedileg szükséges tápanyag- és beltartalom-számítási módokat is elsajátítják a képzésben részt vevők. A képzési egység segít elsajátítani az egzotikus és a beteg állatok speciális tartási és takarmányozási protokollját. Ezen ismeretek alapján táplálkozási tanácsadói munkával segítheti a kisállatpraxis tevékenységi körét.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-05 Jogi, munkabiztonsági és állatvédelmi ismeretek a kisállatgyógyászatban

A képzési egység célja a jogi alapfogalmak, a hazai jogrendszer és az állatvédelmi jog nemzetközi joghoz kapcsolódó pontjainak bemutatása. Segítünk elsajátítani a legalapvetőbb tájékozódási módokat a jogszabályok között. Az állatgyógyászathoz kapcsolódó állatjóléti alapok, és a napi gyakorlatban a praxishoz kötődő állatvédelmi teendők megismerését célozza meg ez a tanegység.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-06 Ügyvitel a kisállatpraxisban

A képzési egység célja, hogy a feladathoz/munkához szükséges felelősségi, ügyviteli, adminisztrációs és számítástechnikai ismereteket összefoglaljuk és rendszerezzük. Bepillantást nyújtunk a szolgáltatás marketingterületére, és segítünk az álláskereséssel kapcsolatos teendők gyakorlásában is. A képzési egység célja a feladathoz/munkához szükséges tűz-, munka- és balesetvédelmi előírások megismertetése; a hulladékkezelés rendjének és szabályainak elsajátítása, valamint a praxissal kapcsolatos környezeti ártalmak kezelésének, általános rendjének megismertetése. A tanegység célja, hogy a képzésben részt vevő képessé váljon az említett területek felügyeletével és betartásával önállóan gondoskodni a praxisban a biztonságos munkavégzés feltételeiről.

A modulok teljesítéséről, a tanegységeket záró vizsgák eredményeiről és a vizsga minősítéséről Tanúsítványt adunk ki, melyet az Állatorvosi Kamara elfogad.