500 órás LEVELEZŐ+E-LEARNING állatorvosi asszisztens képzés

Állatorvosi asszisztens képzés

Kinek ajánljuk az új 558 órás „LEVELEZŐ” állatorvosi asszisztens szakmai képzésünket?

Képzésünkre a már állatorvosi asszisztensként dolgozók vagy dolgozni vágyók jelentkezését várjuk, de az itt megszerzett tudás sokat segíthet a felelős haszon és társállattartással, az állatvédelemmel és a fajtamentéssel foglalkozóknak is.

Képzésünk központjában a társállatok közé tartozó KEDVENCEK állnak, de felkészülve az állami vizsgakövetelményre, tananyagunkat a haszon és társállatokkal (lovak) is bővítettük. A tematikában szereplő témákhoz saját jegyzeteket, könyveket, e-learning tananyagot és online konzultációt biztosítunk. 

A képzés részeként kötelező 150 óra egyéni gyakorlatot a képzésben résztvevő lakóhelyéhez közeli állatgyógyászati praxisban, állatmenhelyen, vadasparkban, állatkertben, haszonállat telepen, lovardában vagy bármely haszon vagy társállatok tartási helyszínen, illetve szakmailag kapcsolódó külsős helyszínen, a Murmuczok Oktatási Centrum szakmai irányítása alapján végezheti el. Egyéni gyakorlathoz honlapunkon elérhető szerződött partnereink listája is a PARTNEREK menü pont alatt.

Képzés helye: 1184 Budapest Lenkei u. 5.  és online is

Egyéni gyakorlat helye: csomagválasztástól függően változó

Csomagajánlatainkról bővebb információk az Árak menüpontban.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

Az állatorvosi asszisztens állategészségügyi ismereteinek birtokában közreműködik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában. Munkáját az állatorvos szakmai irányításával és felügyeletével, annak utasításának megfelelően végzi. Gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Képes elvégezni az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok azonosítását, balesetmentes rögzítését, a vizsgálati terület feltárását. Az egyszerűbb betegségeket az állatorvos utasításai szerint, annak felügyelete mellett kezeli. A sebészeti beavatkozásoknál közreműködik az állatok előkészítésében, valamint segédkezik a sebészeti beavatkozások végrehajtásában. A kezeléseket, műtéteket követően elvégzi az előírt utókezeléseket, beadja a szükséges gyógyszereket. Figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, időszakosan ellenőrizve a szükséges paramétereket. Feladatát az állatjóléti szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Ismeri a kisállatok és a gazdasági haszonállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat. Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató állatorvosi tevékenység során az állatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató állatorvos viseli a felelősséget. Részt vesz az állatorvos hatósági élelmiszer-higiéniai, járványvédelmi feladatainak elvégzésében. Szükség esetén elvégzi az elhullott állatok és egyéb állati melléktermékek összegyűjtését és ártalmatlanítását. Közreműködik a laboratóriumi vizsgálatok, mérések elvégzésében, a különféle mintavételezésekben és az elhullott állatok boncolásában. Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkezik.

IDŐBEOSZTÁS

Tervezett képzési idő

 • Kontaktórás képzés    290 óra    
 • Irányított, önálló tanulás (Iöt.)    268 óra    
 • Összes óraszám:    558 óra    
 • Személyes jelenlétet igénylő tanóra    180 óra

 • 08415001 számú Állatorvosi asszisztens megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
 • A szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítés állami program és vizsgakövetelménye itt érhető el:
  • https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/08415001_allatorvosi_asszisztens_pdf-1608624614558.pdf

TANANYAGEGYSÉGEINK

 • M-01    Társállatok és gazdasági haszonállatok anatómiája, élettana és szaporodásbiológiája
 • M-02    Társállatok és gazdasági haszonállatok gyógyítása, alternatív és intenzív terápiája, egészségének megőrzése és prevenció
 • M-03    Társállatok és gazdasági haszonállatok mikrobiológiai, immunológiai, toxikológiai, parazitológiai, gyógyszertani ismeretei
 • M-04    Társállatok és gazdasági haszonállatok helyes takarmányozása, állatjólléti és etikai szabályok a helyes tartásban
 • M-05    Társállatok és gazdasági haszonállatok etológiája, szocializációja és rehabilitációja
 • M-06    Állatvédelem, állatvédelmi jog, a Magyar Állatorvosi Kamara előírásainak alkalmazása az állatgyógyászatban és állattartásban
 • M-07    Ügyviteli, pénzügyi nyilvántartási és állatorvosi asszisztensi feladatok ellátása informatikai eszközökkel
 • M-08    Biztonságos munkavégzés, tűz-, munka-, baleset-, sugár- és környezetvédelem, valamint hulladékkezelés szabályai és feladatai (Bővített fokozatú hatósági sugárvédelmi bizonyítvánnyal)

Egészségügyi alkalmasság igazolása

Képzésünk megkezdéséhez szükséges (61/1999. XII. 1.) EüM – a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről) rendelet szerint az I. fokú foglalkozás-egészségügyi vizsgálat megléte.

A munkaalkalmassági vizsgálatot kizárólag foglalkozás-egészségügyi orvos végezheti.

Ha szükséges, szívesen ajánljuk a MURMUCZOK Kft. szerződéses partnerét, Dr. Rurik Imre háziorvost. 1201 Budapest, Vörösmarty u. 5-7. | +36-1-285-8585 – Dr. Rurik Imre

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja 4 000 – 20 000 Ft között mozog.

Érettségi bizonyítvány bemutatása 

(diploma vagy más magasabb végzettség igazolása a sugárvédelmi képzésünkhöz szükséges)

A képzés tematikája több olyan tudományos területet is érint, illetve, olyan alapkészségeket feltételez, amelyhez elengedhetetlen az érettségi vizsga megléte.

Az idő rövidsége miatt sok otthon végzendő beadandó, és kutatással egybekötött feladat lesz, amelyekhez szintén szükség van már megszerzett, biztos kommunikációs, valamint fogalmazás- és íráskészségre.

Számítástechnikai alapismeretek nélkül ez a munkakör nehezen végezhető, ezért külön hangsúlyt fektetünk a legfontosabb területek fejlesztésére. Akinek ez most is a napi munkájának a része, az gyorsan teljesíti majd ezeket a feladatrészeket, akinek viszont hiányzik az alapképzettsége számítástechnikából, a beadandók segítségével sokat fog fejlődni.

A hallgatói csoport közös munkájához, az együtt haladáshoz szükségesek a fenti képességek.

Az érettségi bizonyítvány egy fénymásolt példányát kérjük a beiratkozáskor elhozni, vagy e-mailben elküldeni az alábbi címre: info@felnottkepzes24.hu

A képzési díj befizetése

A képzés díja 3 tételből áll: REGISZTRÁCIÓS DÍJ + TANDÍJ + VIZSGADÍJ

Regisztrációs díj 48 000 Ft, melyet a jelentkezési lappal együtt kérünk.

Tandíj csomagok részletesen elérhetők az árak menüben.

A képzési díj befizetésénél a legfontosabb a határidők betartása.

Válaszd azt a lehetőséget, amely a kedvezmények kihasználásával a neked legmegfelelőbb!

Lehetőség van készpénzes fizetésre (3/5/8 részletben a tandíjcsomag szerint), illetve átutalással való teljesítésre is. Készpénzzel fizethetsz a Murmuczok Oktatási Centrum Ügyfélszolgálatán, átutalással pedig a következő számlaszámra: OTP 11718000-20400529

A megjegyzés rovatban kérlek, tüntesd fel a képzésen résztvevő nevét!

A képzés modulzáró vizsgákkal és a Tanúsítvány átadásával zárul, amely tartalmazza a vizsgákon elért százalékos eredményt, és az összesített minősítést is!

Az írásbeli modulzáró vizsgák és a bővített fokozatú hatósági sugárvédelmi bizonyítvány díja egyben 68 000 Ft.

A pótvizsga díja 8 000 Ft. (Az első 2 pótvizsga INGYENES, a pótvizsgadíj a 3. ismétlővizsgától kerül felszámításra.)

Társadalom biztosítás igazolása (TB)

Állatorvosi asszisztensek munkavégzésének szakmai irányelvei:

„Az állatorvosi asszisztens munkáját irányító, azt felügyelő állatorvos az asszisztensnek adott utasításaiért, az asszisztens személyét érintő intézkedéseiért szakmai felelősséget visel. ” Az állatorvosi asszisztens gyakorlati idejétől, képesítésétől és egyéb vizsgáitól függetlenül, állatorvosi tevékenységet nem végezhet.

Így különösen:

önállóan állatot nem vizsgálhat, leletet nem értékelhet, nem állíthat fel kórismét, nem dönthet kezelésről, nem minősíthet állatorvosi kezelést, önállóan nem nyilatkozhat kórokozóról, járványtanról, kórfejlődésről, a beteg állapotáról, kórjóslatáról.”

Forrás: www.maok.hu

Intézményünkben végzett diákjaink közül már többen megtalálhatóak a MÁOK Állatorvosi Asszisztens Névjegyzékében amelyet a http://maok.hu/allatorvosi_asszisztensek címen tekinthetsz meg.

Fontos!  Ez a képzés nem azonos, az OKJ-ben korábban szereplő hasonló elnevezésű képzéssel, és nem azonos a Murmuczok Oktatási Centrum saját, államilag támogatott, minősített szakmai B körös 200 órás képzésével sem. A korábbi OKJ tanfolyamok után járó kedvezmények NEM igényelhetők utána! (diákigazolvány, utazási kedvezmény stb.)

Ez a képzés nem azonos a 2014-2022 között Kisállatgyógyászati asszisztens 200-240 órás képzéssel sem.

Az új felnőttképzési tv. szerint B körös egyéb szakmai képzésünk programjának nyilvántartási száma: E-000711/2014/B002; B/2020/000011

Saját állatorvosi asszisztens képzési programunk az IKK oldalán elérhető https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/08415001_allatorvosi_asszisztens_pdf-1608624614558.pdf) állami programkövetelmény alapján került kidolgozásra, így a képzésről tanúsítványt szerzők jelentkezhetnek az állami független vizsgaközpontokba képesítő vizsgára.

Képesítő vizsga részei:

 1. Központilag összeállított komplex írásbeli feladat megoldása
  • Az írásbeli vizsgatevékenység egy összesen 60 kérdést tartalmazó feladatlap és 2 esszé kérdés megoldásából áll.
  • A feladatlap témánként 5 db egyszerű választásos, 5 db többszörös választásos és 5 db szókitöltéses tesztfeladatot tartalmaz az alábbi 4 témakörben:
   1. Háziállat- anatómia és élettan
   2. Állategészségtani alapismeretek
   3. Állattartás- és takarmányozás
   4. Állatvédelmi ismeretek
  • Az esszé az alábbi témakörök közül választott két kérdésből áll:
   1. a beteg állatok (gazdasági haszonállat és társállatok) gyógykezelésének alapelvei
   2. az állatok (gazdasági haszonállat és társállatok) balesetmentes rögzítésének főbb típusai
   3. a rendelőben keletkező állati eredetű melléktermékek és egyéb hulladékok kezelése
   4. az állatok (gazdasági haszonállat és társállatok) egyedi azonosításának módjai és az azonosítást igazoló dokumentumok leírása
  • egy kiegészítő diagnosztikai vizsgálat (laboratóriumi, röntgen- és ultrahang vizsgálat) folyamatának ismertetése
  • A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
  • A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %
 2. Állategészségügyi manuális feladat végrehajtása
  • 1. vizsgarész: az alábbi témaköröket érintő állategészségügyi manuális feladat végrehajtása élő állaton, mely a következő feladatokból áll:
   • A beteg állat előkészítése kiegészítő vizsgálatok elvégzéséhez,
   • Az állatok balesetmentes rögzítése
   • Elsősegélynyújtás, állatápolás
   • Egyszerűbb kezelések, beavatkozások elvégzése,
   • Műtéti eszközök sterilizálása, beteg állat műtétre történő előkészítése
   • Beteg állat mesterséges táplálása
  • 2. vizsgarész: A projektfeladat megoldása során felmerülő szakmai kérdések megválaszolása.
  • A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
  • A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

Véleményünk szerint már most egyre nagyobb az igény a képzett állatorvosi asszisztensek iránt.

08415001 számú Állatorvosi asszisztens megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény letölthető ITT:

 • https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/08415001_allatorvosi_asszisztens_pdf-1608624614558.pdf)

Képzésünkben a Ceva-Phylaxia hozzájárulásával 1 fő TÁMOGATOTT helyünk van legjobb tanulónknak, aki a vizsgadíjat visszakapja!

+PLUSZ

A nálunk tanulókat segítjük az álláskeresésben is!  A képzés befejezése után rendszeres tájékoztatást adunk zárt tanulói csoportunkban az esetleges álláslehetőségekről a különböző állatgyógyászati rendelőkben. Eddig nálunk végzett diákjaink, már több mint 150 állásajánlatból választhattak segítségünkkel!